California 2008

 

Kalifornien, Arizona och Nevada 2008